با ما در ارتباط باشید.

آدرس: تهران کیلومتر 24 جاده خاوران، خاتون آباد، کانال آب جنوبی، پلاک 2

آدرس ایمیل: layeghco@gmail.com

مدیریت فروش:سید حجت میرمحمدعلی

سیدحسام میرمحمدعلی

36464089 – 021

36468116 – 021

تلفکس: 36468087- 021

تلفن مستقیم: 09122340076-09121440300

    Contact us

    mobile phone

    Email Contact