شرکت ملامین لایق

سرویس های 41 پارچه و 134 پارچه
سینی چایخوری
ظروف کودک
پیتزاخوری
پذیرش انواع سفارشات رستوران ها و تالارها

ظروف کودک شرکت ملامین لایق دارای نشان استاندارد

ظروف کودک شرکت ملامین

1. کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
2. بسیار شفاف
3. نشکن و ضدخش
4. مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد
5. بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان
6. مقاوم در برابر انواع مواد شوینده
7. دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا

ظرف پیتزاخوری شرکت ملامین لایق دارای نشان استاندارد

ظروف پتزاخوری شرکت ملامین لایق

1. کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
2. بسیار شفاف
3. نشکن و ضدخش
4. مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد
5. بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان
6. مقاوم در برابر انواع مواد شوینده
7. دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا

سرویس های 36 و 41 و 48 پارچه ملامین لایق در طرح های متنوع

سرویس های 36 و 41 و 48 پارچه ملامین لایق

1. کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
2. بسیار شفاف
3. نشکن و ضدخش
4. مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد
5. بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان
6. مقاوم در برابر انواع مواد شوینده
7. دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا

نمونه کارهای شرکت ملامین لایق دارای نشان استاندارد

نمونه کارهای شرکت ملامین لایق

1. کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
2. بسیار شفاف
3. نشکن و ضدخش
4. مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد
5. بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان
6. مقاوم در برابر انواع مواد شوینده
7. دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا

سینی های چایخوری شرکت ملامین لایق دارای نشان استاندارد

سینی های چایخوری شرکت ملامین لایق

1. کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
2. بسیار شفاف
3. نشکن و ضدخش
4. مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد
5. بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان
6. مقاوم در برابر انواع مواد شوینده
7. دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا

سفارشات شرکت ملامین لایق دارای نشان استاندارد

سفارشات شرکت ملامین لایق

1. کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
2. بسیار شفاف
3. نشکن و ضدخش
4. مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد
5. بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان
6. مقاوم در برابر انواع مواد شوینده
7. دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا