Layegh Melamine Company   

ویژگی محصولات ما در مقایسه با دیگر محصولات

 • کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
 • بسیار شفاف 
 • نشکن و ضدخش 
 • دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا   
 • مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد 
 • بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان 
 • مقاوم در برابر انواع مواد شوینده

Layegh Melamine Company   

ویژگی محصولات ما در مقایسه با دیگر محصولات

 • کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
 • بسیار شفاف 
 • نشکن و ضدخش 
 • دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا   
 • مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد 
 • بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان 
 • مقاوم در برابر انواع مواد شوینده

Layegh Melamine Company   

ویژگی محصولات ما در مقایسه با دیگر محصولات

 • کاملاً خالص از مواد اولیه سلولز در خط تولید
 • بسیار شفاف 
 • نشکن و ضدخش 
 • دارای طرح ها و رنگ های متنوع روز دنیا   
 • مقاوم در حرارت زیر صفر درجه و بالای 150 درجه سانتی گراد 
 • بدون تغییر رنگ وکیفیت طی مرور زمان 
 • مقاوم در برابر انواع مواد شوینده